Klāsa septītais/astotais mēnesis: augam griezdamies